РЕШЕНИЯ

СВЕТОДИОДНИ LED Екрани

Светодиодите екрани са комплексна конструкция, която се състои от модули, необходими за създаване на екран с определени размери, като минималният размер е размерът на един модул. Максималните параметри се ограничават по отношение на повърхността, на която се монтира екранът и възможностите на управляващото оборудване.

Основната отличаваща черта на Led екрана от другите екрани е, че е съставен от матрица с множество RGB диоди. Колкото са по нагъсто диодите, толкова по качествено е видео изображението и толкова по от близо може да бъде гледан екрана.

В комплекта, освен модулите, влиза и блок за управление и друго оборудване, необходимо за работата на екрана.  Модулите се монтират върху метална рамка, която издържа на голямо натоварване, а всеки модул е с водо и прахо непропусклив корпус. На предната му част са разположени светодиодите, а в задната – управлението и индикаторите за работоспособност на устройството.

ПРЕДИМСТВА

РАЗНООБРАЗНИ
РАЗМЕРИ И ФОРМИ

Необходимостта на пазара за създаване на екрани с определени размери и форми, накара производителите да създадат специални матрици и софтуер за лесно обединяване на  няколко модула в една обща картина. Максималните параметри се ограничават по отношение на повърхността, на която се монтират екраните и възможностите на управляващото оборудване.

ВАЖНО ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

ВИДОВЕ ЕКРАНИ

LED екраните се поръчват и се произвеждат в зависимост от конкретните изисквания на клиента според начина на употреба, мястото на употреба и разстоянието от което ще бъдат наблюдавани. Важно е да бъдат посочени предварително тези детайли,  както спецификите за монтаж и управление на бъдещия екран.

  • Според начина на употреба светодиодните екрани се делят на мобилни и стационарни.
  • Спрямо мястото на употреба биват вътрешни и външни.  Модулите за външна употреба се капсуловат в корпус с голяма защита срещу температурни амплитуди, влага и замърсяване.
  • В зависимост от разстоянието на гледащия се определя разстоянието на всеки пиксел един от друг

Първоначалните настройки по оборудването и управлението на екрана ще монтира наш специалист. Той ще направи необходимите проверки, ще инсталира софтуер, предварително разработен за проекта. След това той е на Ваше разположение!

за въпроси

Контакт за
връзка с нас

Телефон: +359 (0) 88 555 42 56
E-mail: ekaterina.hugasyan@gmail.com

Адрес: България / София-1000 / София Техпарк / Лабораторен комплекс / VR Лаборатории

Работно време:
Понеделник — четвъртък 9:00 – 20:00
Петък — Събота 9:00 – 18:00