ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНА ВИТРИНА

              Това е стъклена витрина – мултимедия, реагираща на докосване и взаимодействаща с човека, реагирайки на неговите сензорни команди чрез предварително подготвени графични изображения. Функцията мултитъч позволява с витрината да работят няколко човека едновременно. При това, работата с устройството е достъпна дори за ученици в нашия век на сензорни технологии! Човек може да получи информацията, която желае докосвайки я с ръка. Витрината може да се използва като виртуален каталог. С нейна помощ клиентът може да прегледа интересуващите го продукти и под въздействието на тази необичайна демонстрация моментално да вземе решение да закупи определен продукт.

Размерите й могат да бъдат различни, като размерът е ограничен само по отношение на площта, на която ще се показва изображението. 

Качеството на изображението остава високо при всякакви размери на рекламното поле, защото е съобразено с условията и технологията подходяща за конкретния проект.

ПРЕДИМСТВА

Алтернативен
метод за
презентиране

Интерактивната витрина съчетава множество качества, които привличат съвременния потребител. Неоспоримите предимства  са много, но ще се спрем на следните:

  • Предварително подготвена информация за разнообразието на продуктите съдейства на клиента при избора на конкретна стока.
  • Лесен подход и таргетиране на клиента чрез интеракция.
  • Възможност за статистика на база на предварителен код в софтуерната част.
  • Cost effective, работата му изключва „човешкия фактор”
  • Оригиналност при презентиране на промоции и стоки в акции
  • Индивидуални концептуални решения за конкретни събития на клиенти
ВАЖНО ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

ВИДОВЕ
ИНТЕРАКЦИИ

Контролът се осъществява както с USB кабел, така и безжично. Изображението и управлението на технологията минава през компютър. Това е мозъчният център, реагиращ на сензорни елементи монтирани до или върху витрината и подменящ  интерактивно изображенията и текстовете. Програмата може да запамети до 200 жестови комбинации, които да отдават съответната команда.

Може да бъде използвана в:

  • Търговски центрове и бутици
  • Нощни клубове, барове, кафета и ресторанти
  • Събития и изложбени зали
  • учебни заведения и детски центрове

Първоначалните настройки по оборудването и управлението на витрината ще монтира наш специалист. Той ще направи необходимите проверки, ще инсталира софтуер, предварително разработен за проекта. След това тя е на Ваше разположение!

за въпроси

Контакт за
връзка с нас

Телефон: +359 (0) 88 555 42 56
E-mail: ekaterina.hugasyan@gmail.com

Адрес: България / София-1000 / София Техпарк / Лабораторен комплекс / VR Лаборатории

Работно време:
Понеделник — четвъртък 9:00 – 20:00
Петък — Събота 9:00 – 18:00